Абонамент
Електроуслуги Варна


Абонамент на жилище до 100 м2 за една година
до 2ва ремонта – 60 лв. или 5.00 лв. на месец.

Какво включва:
1. Ремонт на осветление, контакти или проблеми в електрическата инсталация!
2. Две безплатни посещения на адрес.
3. Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището един път в годината.
4. 20% отстъпка при такса посещение на адрес след безплатните.

Какво не включва:
1. Подмяна на електрооборудване или електрообзавеждане.
2. Материали за извършването на ремонтните дейности!
3. Аварийни ремонти и повиквания между часовете 20:00ч. – 08:00ч.
Абонамент на жилище до 100 м2 за една година
до 2ва ремонта – 120 лв. или 10.00 лв на месец.

Какво включва:
1. Ремонт на осветление, контакти или проблеми в електрическата инсталация!
2. Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището един път в годината.
3. две безплатни посещения на адрес
4. 20 % отстъпка при посещение на адрес след безплатните.
5. 10% отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване.
6. 10% отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации в часовете от 20:00ч. до 08:00ч.

Какво не включва:
1. Подмяна на електрооборудване или електрообзавеждане, освен отстъпката.
2. Материали за извършването на ремонтните дейности!
3. Аварийни ремонти и повиквания между часовете 20:00ч. – 08:00ч. освен отстъпката.
Абонамент на жилище до 100 м2 за една година
до 4 ремонта – 164 лв. или 13.00 лв на месец.

Какво включва
1. Ремонт на осветление, контакти или проблеми в електрическата инсталация!
2. Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището един път в годината.
3. четири безплатни посещения на адрес
4. 20 % отстъпка при посещение на адрес след безплатните.
5. 20% отстъпка при посещение на адрес когато е нужно повече от един път за деня.
6. 10% отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване.
7. 10% отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации в часовете от 20:00ч. до 08:00ч.

Какво не включва:
2. Подмяна на електрооборудване или електрообзавеждане, освен отстъпката.
3. Материали за извършването на ремонтните дейности!
4. Аварийни ремонти и повиквания между часовете 20:00ч. – 08:00ч. , освен отстъпката
Абонамент на жилище до 100 м2 за една година
до 2 ремонта – 184 лв. или 15.00 лв. на месец.

Какво включва:
1. Ремонт на осветление, контакти или проблеми в електрическата инсталация!
2. Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището 3 път в годината.
3. три безплатни посещения на адрес
4. 20% отстъпка при посещение на адрес когато е нужно повече от един път за деня.
5. 20 % отстъпка при посещение на адрес след безплатните.
6. 10% отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване.
7. 10% отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации в часовете от 20:00ч. до 08:00ч.

Какво не включва:
1. Подмяна на електрооборудване или електрообзавеждане, освен отстъпката.
2. Материали за извършването на ремонтните дейности!
3. Аварийни ремонти и повиквания между часовете 20:00ч. – 08:00ч. , освен отстъпката.
Абонамент на жилище до 100 м2 за една година
година до 7 ремонта – 280 лв. или 23.00 лв. на месец.

Какво включва:
1. Ремонт на осветление, контакти или проблеми в електрическата инсталация!
2. Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището 2 пъти в годината.
3. 7 безплатни посещения на адрес.
4. 20% отстъпка при посещение на адрес когато е нужно повече от един път за деня.
5. 20 % отстъпка при посещение на адрес след безплатните.
6. Подмяна контакт или ключ 5 бр. общо
7. 10% отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване.
8. 10% отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации в часовете от 20:00ч. до 08:00ч.

Какво не включва:
1. Подмяна на електрооборудване или електрообзавеждане, освен отстъпката.
2. Материали за извършването на ремонтните дейности!
3. Аварийни ремонти и повиквания между часовете 20:00ч. – 08:00ч. , освен отстъпката.
Абонамент на жилище до 100 м2 за една година
до 24 ремонта – 1200 лв. или 100 лв. на месец.

Какво включва:
1. Ремонт на осветление, контакти или проблеми в електрическата инсталация!
2. Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището 2 пъти в годината.
3. 24 безплатни посещения на адрес
4. 25% отстъпка при посещение на адрес когато е нужно повече от един път за деня
5. 25 % отстъпка при посещение на адрес след безплатните.
6. 12% отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване
7. 12% отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации в часовете от 20:00ч. до 08:00ч.

Какво не включва:
1. Подмяна на електрооборудване или електрообзавеждане, освен отстъпката.
2. Материали за извършването на ремонтните дейности!
3. Аварийни ремонти и повиквания между часовете 20:00ч. – 08:00ч. , освен отстъпката
Абонамент на жилищна сграда до 8 етажа за една година
до 12 ремонта – 600лв. или 50лв на месец.

Какво включва
1. Ремонт на осветление и проблеми в електрическата инсталация!
2. 12 безплатни посещения на адрес
3. Подмяна на 16 броя крушки общо за годината.
4. Подмяна на стълбищен автомат
5. 15 % отстъпка при посещение на адрес след безплатните.
6. 20% отстъпка при посещение на обекта когато се налага повече от два пъти за един ден.
7. 10% отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване.
8. 10% отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации в часовете от 20:00ч. до 08:00ч.

Какво не включва
1. Подмяна на електрооборудване или електрообзавеждане, освен отстъпката.
2. Материали за извършването на ремонтните дейности!
3. Аварийни ремонти и повиквания между часовете 20:00ч. – 08:00ч. , освен отстъпката.
Забележка: Не използваните услуги за годината, не се прехвърлят за следващата!


За друг абонамент, моля свържете се с нас!

☆ Качеството, е от съществено значение! ☆


☎ 0899108651

☎ 0877108650

Офис: office@elektrouslugi-ceni.com


Copyright © 2011–2019, Електроуслуги Варна
Всички права запазени.