Ел.Услуги Варна - Ремонт и Поддръжка

Поддръжка електроинсталации и системи

Добавяне на нови функции:

- Автоматично изключване на осветление, бойлери, контакти, ... при напускане на жилището.
- Изключване на бойлера, при влизане в банята, контрол на бойлера за включване само през вечерта, при необходимост през деня.

- Добавяне на Катоден отводител ( защита от мълнии - защита от силно пренапрежение ) Ел.инсталацията трябва да има заземителен проводник!

- Добавяне на Дефектнотокова защита ( защита за предпазване на човека от токов удар, при не изправен уред ) Ел.инсталацията трябва да има заземителен проводник!

- Добавяне на контролни измервателни релета, следящи фазите и нулата, защити на монофазни и трифазни електромотори.

- Монтиране в електрическото табло, защита от пренапрежение и при необходимост при ниско напрежение, тоест под 170v и над 270v защитата изключва, уредите които са уязвими.

- Защита против краткотрайно изключване на тока!
Някои хора го наричат токов удар!


За удобство

- Автоматично вкл. или изкл. на осветление.
- Поставяне на допълнителни ключове без кабел до ключа и други.

- Пълна автоматизация и контрол от компютър или смартфон, на всеки един контакт и/или осветление!

Свържете се с нас на посочените телефони, или ни пишете на ймела.

☆ Качеството, е от съществено значение! ☆


☎ 0899108651

☎ 0877108650

Офис: office@elektrouslugi-varna.com


Copyright © 2011–2019, Електроуслуги Варна
Всички права запазени.